Krzywdzą nas, czyli o podziale środków unijnych

Płynie do Polski strumień unijnych pieniędzy i oczywiście rozpętała się zadyma pt. „Zły rząd ukrzywdził nas przy podziale środków”. Nas, to znaczy województwa Polski zachodniej i centralnej, których kosztem postanowiono dorzucić więcej pieniędzy dla województw słabiej rozwiniętych, przede wszystkim dla tzw. Ściany Wschodniej. Pojawiła się argumentacja, że po co przekazywać środki biednym i zapóźnionym w rozwoju województwom wschodnim, które i tak jej nie wykorzystają, że taki a nie inny podział środków to jest wyłącznie ukłon PiS w stosunku do swojego zaplecza.

Tymczasem wczoraj Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ogłosił raport „Sukces rozwojowy polskich województw". Z badań Instytutu wynika jasno, że to właśnie trzy województwa wschodnie – podlaskie, lubelskie i podkarpackie – charakteryzują się najwyższą, obok najbogatszych w Polsce województw mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego, dynamiką rozwoju gospodarczego. Nieco gorzej wypadają dla wschodnich województw inne wskaźniki dynamiki, ale i tak dynamika jej rozwoju przedstawia się o wiele lepiej niż dla województw zachodnich – zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego czy opolskiego.

Oczywiście, są to badania dynamiki, a więc w analizach należy uwzględniać „efekt bazy” – łatwiej uzyskać taki sam wzrost względny z niższego poziomu niż z wyższego. Ale jednak – badanie IbnGR jest kolejnym potwierdzeniem tezy, że mit zacofanej i pogrążonej w stagnacji „ściany wschodniej” – bardzo popularny w Polsce – jest tylko mitem. Kolejnym, bo poprzednie mieliśmy czy przy wynikach egzaminów w szkołach, czy przy analizowaniu frekwencji wyborczej, czy przy badaniu aktywności społecznej. Zresztą co tam wskaźniki – wystarczy przejechać się do jakiegoś lubelskiego miasteczka i porównać je z miasteczkiem dolnośląskim: zobaczyć rynek i ulice wokół niego, pooglądać, jakie firmy działają w mieście, próbować znaleźć nocleg na kwaterze prywatnej lub dojechać do większego miasta prywatną linią autobusową.

Wschód Polski dysponuje silnym kapitałem społecznym i sporym, jak na Polskę, potencjałem demograficznym. I tak naprawdę jest jedna bariera, która ogranicza jego rozwój – infrastruktura. Przepaść w rozwoju infrastruktury zachodniej i środkowej a wschodniej Polski datuje się jeszcze z XIX wieku, w Polsce Ludowej jeszcze się pogłębiła. Województwa wschodnie robią wiele, żeby te zapóźnienia odrabiać, ale same nigdy nie znajdą odpowiednich środków. Fundusze unijne są dla Polski wielką szansą na nadrobienie tych zapóźnień. I jest logiczne, że znacznie większe środki np. na drogi powinny otrzymywać te województwa, w których tych dróg jeszcze nie ma. Nawet jeżeli PiS kieruje się swoim interesem politycznym, to ten interes jest tym razem – zupełnie przypadkiem – zbieżny z interesem kraju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s