Zrobiłem sobie test

Zrobiłem sobie test na http://politicalcompass.org. Wyszło mi, że o ile w wymiarze politycznym jestem zdeklarowanym liberałem, o tyle w wymiarze ekonomicznym jestem raczej umiarkowanym lewicowcem. To mi po raz kolejny uświadomiło, jak bardzo mamy przesuniętą oś względem Zachodu (a konkretnie względem świata anglosaskiego, bo najwyraźniej tam ten test powstał). W Polsce uważam się za umiarkowanego liberała, w USA byłbym na dalekiej lewicy. Ale cóż – w Polsce ciągle za przejaw bezdusznego liberalizmu uważa się takie poglądy, że każdy powinien choć próbować na siebie zarobić, że samo wykonywanie ciężkiej pracy nie upoważnia do oczekiwania wysokiego wynagrodzenia, jeśli ta praca nie przynosi korzyści ekonomicznych, że ktoś zdolniejszy i bardziej pracowity ma prawo zarabiać więcej niż mniej zdolny i bardziej leniwy… i tak dalej.

Co prawda z tego wykresu wynikałoby, że polski rząd jest prawicowy ekonomicznie – ale myślę, że autorzy po prostu nie znają prawdziwych poglądów tego rządu i palnęli głupotę.

Inna sprawa, że tak naprawdę dla określenia czyichś poglądów ekonomicznych jeden wymiar to stanowczo za mało. Jak dla mnie niezbędne byłyby przynajmniej trzy wymiary: jeden dotyczyłby stopnia poparcia dla czynnego udziału państwa w sferze realnej gospodarki, drugi dla redystrybucji dochodów, trzeci dla działalności regulacyjnej (np. przepisów antymonopolowych czy w zakresie ochrony środowiska). Można być śmiało antyetatystą, a jednocześnie domagać się prawa ostro ograniczającego nadużycia korporacji. (W samym teście pytań sprawdzających poziom poparcia dla etatyzmu właściwie nie było, poza sprawdzeniem, czy dopuszcza się finansowanie przez państwo instytucji kulturalnych – co znów potwierdza tezę o „skrzywieniu” testu w stronę anglosaskiego punktu widzenia, bo w USA dyskusja o etatyzmie właściwie nie istnieje).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s