Wszystkiego najlepszego!

Ponieważ kończymy niniejszym działalność bloga na rok 2008, chciałbym życzyć wszystkim czytelnikom wszystkiego najlepszego w roku 2009.

W szczególności życzę:

– oszczędzającym w funduszach inwestycyjnych, żeby ich fundusz okazał się na koniec roku funduszem, a nie piramidą finansową,

– oszczędzającym w bankach, aby ich oszczędności nikt nie zatruł,

– akcjonariuszom przedsiębiorstw, aby nie okazało się nagle, że firma, w którą inwestowali, miała niezabezpieczone opcje walutowe na drobne kilkadziesiąt milionów,

– emerytom, aby państwo polskie miało z czego wypłacać ich

– pracownikom, aby ominęła ich koperta z wypowiedzeniem,

– tym, którzy wprowadzili się w ostatnich latach do własnych mieszkań, żeby nie musieli się z nich wyprowadzać w asyście komornika.

A jeśli się to wszystko zdarzy, to życzę pogody ducha w przeżywaniu kryzysu. Nawet po najmroźniejszej zimie kiedyś przyjdzie wiosna, nawet po najgorszym kryzysie kiedyś przyjdzie ożywienie. Obyśmy tego dożyli w dobrym stanie fizycznym i psychicznym. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s