Czy leci z nami pilot cz. II

Co należy sądzić o prezesie banku centralnego, który w momencie drastycznego załamania kursu polskiej waluty publicznie ogłasza całemu światu, że będą kolejne obniżki stóp procentowych? W sytuacji, gdy widać, że nie stopy procentowe są problemem, ale niedrożność systemu bankowego, ale przede wszystkim gdy załamanie PLN staje się groźbą dla gospodarki nie mniej poważną niż recesja?

Wiem, osłabienie złotego wynika w największej mierze z czynników obiektywnych (dokładnie ze spekulacji na walucie amerykańskich bankierów, polskich dyrektorów finansowych i pokolenia boomu mieszkaniowego). Ale do licha! – przecież tym kryzysem nikt w Polsce nie zarządza. Rząd bawi się w szopki pt. szukanie dwudziestu miliardów (z przesłuchania ministrów zrobiono jakiś spektakl medialny), po czym ma czelność, żeby pod hasłem oszczędności zaproponować… korzystną dla PO zmianę modelu finansowania partii politycznych. Prezes NBP natomiast wypowiada się tak, jakby chciał zachęcić tych inwestorów, którzy jeszcze trzymają złote, żeby czym prędzej je sprzedali.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s