Gdzie są nasze medale?

Ciąg dalszy analizy wyników igrzysk w Londynie.

Zrobiłem zestawienie medali olimpijskich od 1964 roku w rozbiciu na strefy geograficzne (niestety nie znalazłem bazy danych w układzie rok / dyscyplina / kraj / liczba medali, jakby ktoś gdzieś wyczaił taką bazę, to byłbym bardzo wdzięczny).

Pozwoliłem sobie na małą licencję przy podziale na strefy – Kanadę i Izrael zaliczyłem do Zachodniej Europy, Turcję do Azji. Sportowe superpotęgi – ZSRR, NRD i USA traktuję oddzielnie. Pribałtykę i całą (byłą) Jugosławię włączam – razem z Polską, Czecho-Słowacją, Węgrami, Rumunią i Bułgarią do Europy Wschodniej, Ameryka poza USA i Kanadą w jednej strefie, reszta powinna być jasna.

 Medale – poszczególne regiony

  64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12
Zach. Europa 151 112 139 121 96 280 150 247 266 273 256 256  266
(b).ZSRR 96 91 99 125 195   132 112 121 153 152 162  156
Wsch. Europa 86 95 106 113 153 71 118 105 97 102 93 68  76
USA 90 107 94 94   174 94 108 101 94 102 110  104
Azja 43 41 43 38 11 90 83 136 119 138 173 196  205
Am.Łac. i Kar. 9 20 16 23 33 25 19 45 56 71 64 71  74
Oceania 23 20 20 9 9 35 27 37 48 62 54 55  48
Afryka 6 16 17   8 13 14 25 34 35 35 40  34
NRD   25 66 90 126   102            
Razem 504 527 600 613 631 688 739 815 842 928 929 958  963

Wzrost medalowej potęgi Azji nie jest oczywiście dla nikogo zaskoczeniem – i tylko strach się bać, co się stanie, gdy do Chin, Japonii i Korei Południowej dołączą Indie, Tajlandia, Malezja czy Indonezja, jak dotąd zdobywające medale pojedynczo i w wybranych sportach. Swoją pozycję utrzymują USA i – o dziwo – były ZSRR. Jednak największą sportową potęgą jest cały czas, zdecydowanie, Europa Zachodnia, natomiast Europa Wschodnia w ciągu 20 lat od upadku komunizmu systematycznie traci swoją pozycję.

Europa Zachodnia skokowo zwiększyła swój stan posiadania w Barcelonie i go utrzymuje. Można by myśleć, że to efekt włączenia w jej obszar sportowej potęgi NRD – ale Niemcy zwiększyły swój stan zaledwie o 42 sztuki. Impuls związany z organizacją igrzysk wykorzystała Hiszpania (tylko 4 medale w Seulu i aż 22 w Barcelonie), ale tak naprawdę wszystkie znaczące kraje zachodnioeuropejskie weszły dwadzieścia lat temu na wyższy poziom i z niego już nie zeszły (Brytyjczykom to zajęło trochę dłużej, ale teraz nadrabiają w dwójnasób):

 Medale – Europa Zachodnia (najważniejsze kraje)

 Kraj         Rok 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12
Niemcy / RFN 50 26 40 39   59 40 82 65 56 49 41 44
Wlk. Brytania 18 13 18 13 21 37 24 20 15 28 30 47 65
Włochy 27 16 18 13 15 32 14 19 35 34 32 27 28
Francja 15 15 13 9 14 28 16 29 37 38 33 41 34
Kanada 4 5 5 11   44 10 18 22 14 12 18 18
Holandia 10 7 5 5 3 13 9 15 19 25 22 16 20
Hiszpania     1 2 6 5 4 22 17 11 19 18 17W Montrealu Europa Wschodnia (bez ZSRR i NRD) prawie dorównała w liczbie medali Europie Zachodniej. Jeszcze w Seulu przegrała z nią minimalnie, ale od Barcelony nożyce zaczynają się rozwierać coraz bardziej. W ciągu ostatnich 20 (a zwłaszcza 10) lat Europa Wschodnia jest jedynym regionem, który zdobywa systematycznie coraz mniej medali. Jednak nie wszystkich krajów regionu dotyczy to w takim samym stopniu:

Medale – Europa Wschodnia

 Kraj         Rok 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12
Węgry 22 32 35 22 32   23 30 21 17 17 10 17
Rumunia 12 15 16 27 25 53 24 18 20 26 19 8 9
Bułgaria 10 9 21 22 41   35 16 15 13 12 5 2
b. Czechosłowacja 14 13 8 8 14   8 7 14 13 14 12 14
   w tym Czechy                 11 8 8 6 10
             Słowacja                 3 5 6 6 4
b. Jugosławia 5 8 5 8 9 18 12 8 8 8 11 13 15
kraje bałtyckie               7 2 11 10 10 9
Polska 23 18 21 26 32   16 19 17 14 10 10 10

Tak naprawdę drastyczny zjazd dotyczy zatem przede wszystkim Bułgarii, Rumunii i (w mniejszym stopniu, ale jednak) Polski. Co się stało z bułgarskim sportem, można łatwo zgadnąć – utrata pozycji w ciężarach (na rzecz Azji) i zapasach (głównie na rzecz byłego ZSRR), kryzys w innych dyscyplinach. Podobnie Rumunia, która jeszcze w Atenach miała aż 10 medali w gimnastyce sportowej – w Londynie tylko 3. Dlaczego jednak drastycznie zjechał sport polski, a Węgrzy, Czesi i Bałtowie się jakoś trzymają? O tym w następnym odcinku.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s